BORANG PENDAFTARAN KEAHLIAN (atas talian)
PERTUBUHAN BADAN TADBIR MODAL INSAN MALAYSIA
 
  PANDUAN DAN MAKLUMAN  
 
  1. Isi maklumat yang berkaitan dengan anda di tempat yang disediakan.  
  2. Untuk setiap lampiran yang diminta, sila namakan fail tersebut dangan NAMA PENUH anda.
  3. Untuk lampiran kad pengenalan, anda dinasihatkan supaya memalangkan kad pengenalan anda bagi tujuan keselamatan.  
  4. Jika anda tidak bersedia untuk melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan itu secara atas talian, anda diminta untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut SECARA TERUS kepada bahagian pentadbiran BATAMIM didalam tempoh 14 hari dari tarikh pendaftaran.
 
BAHAGIAN A - BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON
 
  NO. KAD PENGENALAN    
  NAMA    
  BANGSA  
  AGAMA  
  JANTINA  
  TARAF PERKAHWINAN  
  WARGANEGARA  
  ALAMAT RUMAH  
 
  POSKOD  
  BANDAR  
  NEGERI  
  NO. TELEFON RUMAH  
  NO. TELEFON BIMBIT  
   
BAHAGIAN B - BUTIR-BUTIR PEKERJAAN (jika pemohon bekerja)
 
  NAMA SYARIKAT  
  JAWATAN  
  TARAF  
  STATUS  
     
BAHAGIAN C - BUTIR-BUTIR SYARIKAT(jika pemohon pemilik syarikat)
 
  NAMA SYARIKAT  
  NO. SYARIKAT  
  TARIKH DITUBUHKAN  
  STATUS  
  BIDANG PERNIGAAN  
  ALAMAT  
 
  POSKOD  
  BANDAR  
  NEGERI  
     
BAHAGIAN D - PENGAKUAN PEMOHON
 
  1.   SEORANG WARGA NEGARA MALAYSIA.
  2.   TELAH MENCAPAI UMUR 18 TAHUN.
  3.   BERMASTAUTIN ATAU BEKERJA ATAU MEMPUNYAI TANAH DI MALAYSIA
  4.   SAYA JUGA BERIKRAR BAHAWA SAYA AKAN PATUH KEPADA UNDANG-UNDANG PERTUBUHAN DAN PERATURAN-PERATUAN YANG DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PERTUBUHAN.
  5.   SAYA MENGAKU BAHAWA MAKLUMAT YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR.
    
BAHAGIAN E - PENGAKUAN PEMBAYARAN
 
  SAYA BERSETUJU MEMBAYAR BAYARAN BERIKUT :  
  YURAN MASUK :           RM 120.00
  YURAN TAHUNAN :        RM 60.00  
  PEMBAYARAN MESTILAH DIBUAT DI :   XXXXXXXXXXXX
 
BAHAGIAN F - LAMPIRAN-LAMPIRAN
 
     SALINAN RESIT BAYARAN
     SALINAN KAD PENGENALAN
     GAMBAR BERUKURAN PASSPORT